Zadzwoń! +48 71 707 22 956

Księgi rachunkowe. Czym są i do czego potrzebne?

Księgi rachunkowe – zawierają usystematyzowane, chronologicznie ułożone zapisy wydarzeń. Są spisywane na bazie dowodów księgowych. Zawierają się w nich zespoły spisów księgowych, bilansów i przebiegów, które formułują księgę główną, dziennik, księgi pomocnicze, porównania rotacji i bilansów księgi głównej, a także zestawienie składowych pasywów i aktywów oraz bilansu ksiąg pomocniczych.

Księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim, w polskiej walucie, ośrodku działalności.

Komu mogę zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych można zlecić postronnym instytucjom uprawnionym, czyli zwrócić się do na przykład biura rachunkowego. Gdy zdecydujemy się na tego typu współpracę, konieczne jest poinformowanie urzędu skarbowego oraz zagwarantowanie mu wgląd do ksiąg w wypadku inspekcji.

Najnowsze uzupełnienie ustawy o rachunkowości zezwala osobom spoza granic państwa prowadzić księgi rachunkowe, pod warunkiem, że podpisały umowę z uczestnikami  Wspólnoty Europejskiej (dot. swobody świadczenia usług), lub są członkami państw Unii Europejskiej albo uczestnikami  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. W tego typu sytuacji także konieczne jest poinformować urząd skarbowy z przeciągu piętnastu dni od wydania ksiąg rachunkowych oraz umożliwić dostęp do ksiąg w wypadku ewentualnej inspekcji.

Jak długo przechowywać księgi?

Na podstawie polskiego prawa podatkowego,  księgi powinno się składować przez 5 lat (sumowane od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym skończył się okres uiszczenia opłaty podatkowej).

Co zawierają księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe zawierają:

 1. dziennik – zwiera spisane w porządku chronologicznym, informacje o operacjach gospodarczych. Wszelkie informacje zawarte w dzienniku należy numerować.
 2. konta księgi głównej – rozpoczyna się odatowaniem dna rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych, bilansu aktywów i pasywów. Następnie rejestruje się każde działanie za następne miesiące.
 3. Zestawienie składowych aktywów i pasywów
 4. ewidencja analityczna (konta ksiąg pomocniczych)
 5. wykaz sald i rotacji księgi głównej, a także bilans sald kont ksiąg pomocniczych

Kto jest uprawniony do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe mogą być realizowane przez:

 1. rzeczoznawców podatkowych
 2. wyspecjalizowanych inspektorów
 3. księgowych – zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 2014 roku prowadzeniem ksiąg rachunkowych upoważnione są osoby mające ubezpieczenie OC, dysponujące zdolnością prawną, które nie były karane w obszarze wytyczonych kanonów (występek przeciwko prawdomówności danych zaświadczeń, mieniu, obrotowi gospodarczemu, rotacji pieniężnej, transakcjom dokumentami wartościowymi, wykroczenia skarbowe, oraz pozostałe uchwalone w ustawie o rachunkowości)

Plusy i minusy prowadzenia pełnej księgowości w księgach rachunkowych

Plusy:

– możliwość kontroli nad przychodami, opłatami, wydatkami itp.,

– sposobność obszernej eksploracji dotyczącej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego,

– wypracowanie indywidualnego podejścia do rachunkowości, selekcja rozwiązań dopasowanych do indywidualnego klienta.

Minusy:

– wysoki poziom skomplikowania systemu

– wymagany wysoki nakład pieniężny w celu sprawowania ksiąg rachunkowych,

– konieczność spełniania dużej ilość zasad dyktowanych przez ustawę o rachunkowości.


Za pomoc w przygotowaniu powyższego materiału, dziękujemy firmie księgowej – Meritum – ich oferta to prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zapraszamy do Meritum we Wrocławiu.

Dlaczego my?

 • skuteczność
 • bezpieczeństwo
 • możliwości
 • dywersyfikacja
 • doświadczenie
 • renoma marki.

Oto najlepsze powody dla których warto nam zaufać.

Jesteśmy międzynarodowym konsorcjum zrzeszającym analityków i specjalistów finansowych. Działamy zawsze w interesie naszych klientów.


Nieruchomości - bo wiemy jak kupić tanio i kiedy sprzedać drożej.

Forex - bo giełda to lepszy sposób na zarabianie niż trzymanie pieniędzy na koncie.

Pożyczki - bo wiemy, że każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji.

1290133_money_4
WordPress › Błąd