Zadzwoń! +48 71 707 22 956

Do kogo skierowane jest szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie?

Branże zajmujące się transportem ludzi wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Szczególnie surowe wymogi stawiane są przed branżą lotniczą. 

Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z linii samolotowych. Oprócz dbania o komfort pasażerów, firmy muszą dbać także o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy dla obsługi samolotów.

Szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie – kto powinien wziąć w nim udział?

Zarządzanie bezpieczeństwem należy do jednych z trudniejszych zadań, od których zależy zarówno poprawne funkcjonowanie portów lotniczych, linii przewozowych, jak i najważniejsze, czyli ludzkie życie i zdrowie ludzkie. W celu spełnienia restrykcyjnych wymogów konieczne jest wdrażanie rozwiązań oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.

Większość z nich zawartych jest w Prawie Lotniczym oraz w przyjętych normach, są to również kwestie regulowane przez akty prawa międzynarodowego takie jak rozporządzenia unijne..

Szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie przeznaczone jest dla:

 • pracowników portów lotniczych,
 • aeroklubów,
 • przewoźników lotniczych,
 • organizacji PART M i PART 145,
 • producentów,
 • użytkowników statków powietrznych,
 • wykonawców zewnętrznych
 • kadry zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstw lotniczych
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie i prowadzenie zakładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Kursy i szkolenia z tego zakresu pomogą w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania organizacji, oraz pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w powietrzu. Konieczne jest uświadomienie pracowników na temat odpowiedzialności, która na nich ciąży.

Na szali oprócz wizerunku i korzyści dla firmy znajduje się coś, czego nie da się wycenić, ani przekalkulować – ludzkie zdrowie, a nawet życie. Są to kwestie na których nie wolno oszczędzać i należy zastosować wszystkie rozwiązania mające podnieść bezpieczeństwo.

Szkolenia tego typu zwykle są certyfikowane. Oznacza to, że uczestnicy będą oceniani przez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej kursu. Ukończenie szkolenia zakończone jest otrzymaniem certyfikatu.

Po co przeprowadzać szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie?

Nadrzędnym celem przeprowadzania tego typu szkoleń jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu lotniczego, a także ograniczenie występujących w tej branży incydentów i wypadków. Są to oczywiście sytuacje losowe, których się nie przewidzi i nawet przy spełnianiu wszystkich restrykcyjnych norm mogą wystąpić.

Istotne jest jednak, aby pracownicy i załoga wiedzieli jak zachować się i jakie kroki podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Uświadomiony personel będzie w stanie pomóc pasażerom w opanowaniu emocji i zachowaniu się w odpowiedni sposób.

Elementy omawiane podczas szkolenia

Zapewnienie pozytywnych efektów i pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie możliwe jest przez dokładne omawianie poniższych zagadnień:

 • koncepcja bezpieczeństwa w lotnictwie,
 • przedstawienie programów bezpieczeństwa i ich zrozumienie,
 • kultura bezpieczeństwa – odpowiedzialność za zarządzanie bezpieczeństwem w firmie lotniczej,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • podstawy zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (określenie czynników wpływających na bezpieczeństwo),
 • monitorowanie i analiza realizacji założeń bezpieczeństwa (dbanie o takie elementy jak przeglądy stanu bezpieczeństwa i jakości technicznej, inspekcje, zapewnienie jakości, audyty bezpieczeństwa),
 • zgłaszanie zagrożeń i incydentów (identyfikacja i ocena zagrożeń, a także łagodzenie ryzyka).

Przytoczone wyżej zagadnienia dają gwarancję zapewnienia bezpiecznych warunków transportu lotniczego. Wszystkie kwestie zostają dokładnie wyjaśnione w trakcie szkolenia, a słuchacze mają możliwość zadawania pytań „na gorąco”. W trakcie szkoleń oprócz teorii, słuchacze mają możliwość przećwiczenia poznanych zaleceń w praktyczny sposób.

Trenerzy szkoleń, czyli specjaliści z branży lotniczej

Szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie przeprowadzane są przez wykwalifikowanych trenerów, których kompetencje są udokumentowane, certyfikowane i honorowane przez międzynarodowe instytucje. Osoby te posiadają także doświadczenie we współpracy z audytorami jednostek certyfikujących.

Są to specjaliści z zakresu praktycznego zrozumienia i wdrożenia wymagań norm w zależności od wymagań konkretnych firm. Nie obca jest im także współpraca z zakresu tworzenia i przeprowadzania szkoleń. Są to osoby, które od podszewki znają branżę transportową i lotniczą. Bogate doświadczenie i kwalifikacje zapewniają najwyższy poziom jakości kształcenia.

Szkolenia mają formę spotkań trwających po około 9-10 godzin dziennie, wszystko spowodowane jest obszernością materiału, intensywnością zajęć, jak i rangą podejmowanych zagadnień. Istotne jest także zapewnienie uczestnikom szkoleń komfortowych warunków zapewniających spokojną realizację programu szkolenia, jak i przestrzeń do regeneracji.

Dlaczego my?

 • skuteczność
 • bezpieczeństwo
 • możliwości
 • dywersyfikacja
 • doświadczenie
 • renoma marki.

Oto najlepsze powody dla których warto nam zaufać.

Jesteśmy międzynarodowym konsorcjum zrzeszającym analityków i specjalistów finansowych. Działamy zawsze w interesie naszych klientów.


Nieruchomości - bo wiemy jak kupić tanio i kiedy sprzedać drożej.

Forex - bo giełda to lepszy sposób na zarabianie niż trzymanie pieniędzy na koncie.

Pożyczki - bo wiemy, że każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji.

1290133_money_4
WordPress › Błąd