Zadzwoń! +48 71 707 22 956

Zwrot podatku z Holandii — jak go prawidłowo rozliczyć?

Obecnie wielu Polaków wyjeżdża do Holandii w celach zarobkowych. Pozwala to często na uzyskanie znacznie większych przychodów, niż byłoby to możliwe w Polsce.

zwrot podatku z holandii

Jednak z pracą w Holandii wiąże się także obowiązek rozliczania podatku z zagranicy. Dla osób pracujących już od wielu lat za granicami Polski, prawidłowe rozliczanie uzyskanych dochodów, ubieganie się o zwrot podatku i inne tego typu kwestie nie burzą żadnych obaw. Jednak osoby, które dopiero zaczynają pracę za granicą lub planują wyjazd, często mają różnego rodzaju obawy, których przyczyną jest zazwyczaj nieznajomość tematu.

Z tego względu decydując się na pracę w Holandii, warto poświecić trochę czasu i zapoznać się dokładnie z obowiązującym w tym kraju prawem oraz tym w jaki sposób rozliczać uzyskane tam przychody i uzyskać zwrot podatku.

Zwrot podatku z Holandii

W przypadku gdy byliśmy zatrudnieni legalnie w Holandii, zgodnie z obowiązującym w tym kraju prawem, nasz pracodawca miał obowiązek pobierania i odprowadzania z naszego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku gdy z rocznego rozliczenia podatku z Holandii wynika nadpłata, podatnikowi przysługuje zwrot całej nadpłaconej kwoty.

Pracując legalnie w Holandii, o zwrot podatku może ubiegać się każda osoba posiadająca BSN numer (Het burgerservicenummer), który jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL i nadawany jest obywatelom holenderskim oraz cudzoziemcom mieszkającym w Holandii dłużej niż 4 miesiące.

W celu ubiegania się o zwrot podatku z Holandii możemy starać się o to samodzielne lub skorzystać z pomocy profesjonalnych firm, zajmujących się odzyskiwaniem nadpłaty za podatek dochodowy.

Od roku 2021 proces ten został trochę utrudniony, ponieważ holenderski urząd skarbowy Belastingdienst, wprowadził kilka istotnych zmian w określaniu statusu rezydenta podatkowego. Obecnie status rezydenta podatkowego przysługuje pracownikom, którzy w ciągu roku podatkowego osiągną co najmniej 90% swoich przychodów na terenie Holandii.

Status rezydenta umożliwia korzystanie z ulg podatkowych i tym samym uzyskanie większego zwrotu podatku. Zmiany w przepisach skomplikowały trochę proces ubiegania się o zwrot podatku, ponieważ osoby pracujące w Holandii, ale zameldowane w Polsce w tym celu muszą najpierw rozliczyć się w Polsce, czyli złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG, a dopiero później mogą to zrobić z urzędem w Holandii.

holandia

Jakie dokumenty są potrzebne w celu otrzymania zwrotu podatku z Holandii?

W celu otrzymania zwrotu podatku z Holandii wymagane jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT. Rozliczenie podatku w Holandii to podstawa, bez której nie można uzyskać zwrotu nadpłaconego podatku.

W celu rozliczenia podatku w Holandii niezbędne są dokumenty podatkowe, które wystawia pracodawca, a są to karta podatkowa Jaaropgave lub Jaaropgaaf, a w przypadku braku karty podatkowej, rozliczenia można dokonać na podstawie ostatniego wycinaka z wypłaty (Salarisa). Oprócz tego do rozliczenia należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, a także zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego, które wydawane jest na specjalnym druku uzgodnionym pomiędzy Belastingdienst a polskim Ministerstwem Finansów.

W przypadku gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, który nie posiada numeru BSN, do rozliczenia należy dołączyć również kserokopię paszportu lub dowodu osobistego współmałżonka, akt ślubu, zaświadczenie o zameldowaniu oraz kserokopię rozliczenia PIT współmałżonka, lub pisemne oświadczenie, że nie uzyskał on w danym roku podatkowym żadnych dochodów. Rozliczanie się w Polsce z dochodów uzyskanych w Holandii jest według obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązkowe.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku, który dostępny jest w holenderskich urzędach skarbowych lub na ich stronie internetowej w sekcji dla emigrantów. Według holenderskiego prawa możliwe jest uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku za okres 5 lat wstecz. Z tego powodu do końca 2021 roku można jeszcze rozliczać podatek za rok 2016. Na zwrot podatku holenderski urząd skarbowy przewiduje okres 12 miesięcy od momentu otrzymania deklaracji podatkowej oraz wszelkich niezbędnych do rozliczenia dokumentów.

Dlaczego my?

  • skuteczność
  • bezpieczeństwo
  • możliwości
  • dywersyfikacja
  • doświadczenie
  • renoma marki.

Oto najlepsze powody dla których warto nam zaufać.

Jesteśmy międzynarodowym konsorcjum zrzeszającym analityków i specjalistów finansowych. Działamy zawsze w interesie naszych klientów.


Nieruchomości - bo wiemy jak kupić tanio i kiedy sprzedać drożej.

Forex - bo giełda to lepszy sposób na zarabianie niż trzymanie pieniędzy na koncie.

Pożyczki - bo wiemy, że każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji.

1290133_money_4
WordPress › Błąd